Teakhouten tuinmeubelen uit Indonesië
Indonesian LEGAL Wood keurmerk
100% teakhout uit goed beheerde bossen
Plan hier je bezoek aan onze groothandel!
0
Teakhouten tuinmeubelen uit Indonesië
Indonesian LEGAL Wood keurmerk
100% teakhout uit goed beheerde bossen

Privacybeleid

Privacybeleid

Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die sinds 25 mei 2018 van kracht is.

 1. Bedrijfsgegevens

Naam bedrijf: Jojo Living is een handelsnaam van de BV ROSCOM Special Projects
Website: www.jojoliving.nl
Inschrijfnummer KvK: 50237403
BTW-nummer: NL822624953B01

Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Jojo Living B.V. acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Jojo Living is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In dit privacybeleid leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Dit privacybeleid is voor het laatst aangepast op 25-05-2018.

 1. Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze webwinkel verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacybeleid genoemde doelen:

 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres
 • Emailadres
 • Betalingsgegevens
 • Geslacht
 • IP-adres
 1. Afhandelen bestelling

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover leest u verderop in dit privacybeleid.

 1. Contactformulier en nieuwsbrief

Wij bieden via onze webwinkel de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Na aankoop wordt uw e-mailadres automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

 1. Publicatie

Bij gebruik van onze webwinkel kunnen gegevens worden gepubliceerd zodat ze op internet zichtbaar zijn voor iedereen. U kiest zelf welke informatie u publiceert bij het stellen van een vraag of het plaatsen van een reactie op een review. Het is mogelijk dat u hiermee te achterhalen bent, bijvoorbeeld als u besluit om uw voor- en achternaam achter te laten. Op verzoek anonimiseren wij informatie die gepubliceerd is. U bent altijd in de gelegenheid om geheel anoniem te blijven.

 1. Verstrekking aan derden

Wij kunnen uw persoonsgegevens in de volgende gevallen doorgeven aan derden, vanwege de hieronder genoemde redenen:

 • met leveranciers, voor zover noodzakelijk voor de totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst;
 • als diensten van derde partijen worden gebruikt binnen de reikwijdte van afspraken met u (denk aan bezorgdiensten), is Jojo Living gerechtigd om uw persoonsgegevens naar voornoemde derde partij door te geven, voor zover als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst waarbij u partij bent, of het bedrijf dat u vertegenwoordigt partij is;
 • als wij een vermoeden hebben van een schending van de rechten van derden, van strafbare feiten of van misbruik, kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan derden die daarbij een gerechtvaardigd belang hebben of aan instanties die het algemeen belang dienen. Dit kunnen ook handhavende autoriteiten zijn, zoals het OM of toezichthouders;
 • als wij wettelijk verplicht of bevoegd zijn om persoonsgegevens aan derden te verstrekken.

Jojo Living gebruikt ook diensten van derde partijen die fungeren als 'verwerkers' (bijvoorbeeld hosting-dienstverleners en online marketing dienstverleners). Met deze dienstverleners is Jojo Living verplicht een verwerkersovereenkomst te sluiten waarin is opgenomen dat zij persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de instructies en onder de controle van Jojo Living. Hierbij zijn de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat uw gegevens betrouwbaar en veilig worden verwerkt. Uw persoonsgegevens worden in principe niet buiten de Europese Economische Ruimte gebracht. Mocht dit echter incidenteel wel gebeuren, dan zal Jojo Living maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat de internationale doorgifte van persoonsgegevens voldoet aan toepasselijk recht.

 1. Cookies

Op onze webwinkel wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst. Wanneer u onze webwinkel voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij u uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Uw verder gebruik van onze webwinkel vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies.

Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag het privacybeleid van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen). Bekijk hier ons volledige cookiebeleid.

 1. Google Ads & Analytics-remarketing

Jojo Living maakt gebruik van Google Ads & Analytics remarketingdiensten om advertenties op webshops van derden (waaronder Google) te tonen aan eerdere bezoekers van Jojo Living. Dit kan betekenen dat we bijvoorbeeld advertenties laten zien aan een bezoeker die zijn bestelling nog niet heeft afgerond, of net zijn bestelling heeft afgerond. De advertenties kunnen tekst- of display-advertenties zijn binnen het Google Display Netwerk en RTB House.

Alle verzamelde gegevens worden gebruikt in overeenstemming met het privacy- en cookiebeleid van Jojo Living en het privacybeleid van Google. U kunt uw advertentievoorkeuren instellen via de  Google Ad Preference pagina. Lees meer over uw persoonsgegevens van Google via https://policies.google.com/technologies/partner-sites  .

 1. Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist. Denk hierbij aan de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens. Daarna kunt u ons vragen uw gegevens te verwijderen. Daar zullen wij altijd gehoor aan geven. Zonder zulk een verzoek blijven we uw gegevens veilig bewaren zodat wij u ook na de garantietermijn en fiscale bewaartermijn de service kunnen blijven bieden die u van ons gewend bent. 

Als u zich heeft ingeschreven voor de nieuwsbrief, dan bewaren we die toestemming. Als u zich op een bepaald moment uitschrijft bewaren we uw uitschrijving zodat u op het opgegeven mailadres niet nogmaals berichten van ons kunt ontvangen. Op verzoek kunnen we uw gegevens volledig verwijderen.

 1. Websites van derden

Dit privacybeleid is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze webwinkel zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan het privacybeleid van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 1. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Het verdient aanbeveling om dit privacybeleid geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 1. Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

 1. Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 1. Contactgegevens

Mocht u nog vragen hebben aangaande dit privacybeleid, hieronder vindt u onze contactgegevens:

Jojoliving.nl
Bezoek- & postadres:
Telfordstraat 5
8013 RL ZWOLLE

Telefoonnummer: 038-3376984
Telefonisch bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 17:00 uur
E-mailadres: [email protected]
KvK-nummer: 50237403
BTW-identificatienummer: NL. 8226.24.953.B.01

 

 

Contact JoJo Living

Bel ons
Ma t/m vrij 9.00 - 17.00 uur
Za: alleen op afspraak
Zo: gesloten.

038 337 69 84

Social media

Stuur een bericht via social media

9.5Review LogoWij scoren een 9.5 op Kiyoh

JoJo Living

Telfordstraat 5
8013 RL
Zwolle Bekijk op Google Maps